Arcüreg-alap emelés (sinus-lift) - egy "hétköznapi" eset

Sokszor előfordul, hogy a felső állcsonton az arcüreg "alatti" régióban nincs elég csont az implantátumok befogadására. Ilyen esetben arcüregalap-emelést, vagy más néven sinus-liftet szoktunk végrehajtani. Ennek során csontpótló anyagot ültetünk be az arcüreg membránja alá, amelyből fél-egy év alatt csont képződik, amely már alkalmas lesz az implantátumok befogadására.

Ezen a részen fogjuk megtenni a feltárást, hogy az arcüreget feltárjuk.

sinuslift1

Feltárás után már az arcüreg csontfala előtt vagyunk. Vékony a csontfal és ezen kell "ablakot" készítenünk.

sinuslift2

A vékony csontfalon ablakot készítettünk, majd elkezdtük felpreparálni az arcüreg membrnját. Látható, hogy egy pici lyuk keletkezett az arcüreg membránján. El kell mondani, hogy az esetek felében lehet csak sérülés nélkül felpreparálni ezt a membránját, az esetek másik felében keletkeznek rajta ilyen pici lyukak. A lyukat speciálisan e célra készülő membránnal fedjük be, teljesen elzárva így a csontpótló anyagot az arcüreg belső világától.

sinuslift3

Az arcüreg saját membránja alá is behelyezzük tehát membránunkat, amely bezárja a kis lyukat is.

sinuslift004

A csontpótló anyagot tömörítve juttatjuk be a membrán és a csont közötti kitágított térbe.

sinuslift005

A kitágított teret teljesen kitöltjük csontpótló anyaggal. Ebben az esetben 1,5 gramm csontpótló anyagot helyeztünk be.

sinuslift006

Az arcüregen ejtett ablakot - messze túlterjesztve - szintén membránnal fedjük be. Ezután csomós varratsorral bezárjuk a sebet.

sinuslift007

Nézzük meg, hogy honnan hiányzott a beavatkozás előtt a csont. Ezen a röntgenfelvételen piros színnel bekarikáztam. 

rtg11

A beavatkozás után pedig megteremtődött a lehetősége a fogászati implantációnak. A röntgenfelvételen jól látható a beültetett csontpótlóanyag.

rtg222

Az arcüregalap-emelés révén abban az esetben is végezhető fogászati implantáció, amikor az arcüreg alapján a rendelkezésre álló csontállomány megkevesbedett. Ilyen esetben a fog végleges pótlása minimum fél évvel meghosszabbodik, hiszen  csontpótló anyag helyett új csontnak kell épülnie az implantációt megelőzően.
Előfordul, hogy az arcüregalap-emelést az implantációval egyszerre, egy időben végezzük, de jelen esetben erre  csekély csontkínálat miatt nem volt lehetőség.

Dr. Lászlófy Csaba
Találatok: 683

Négy implantátumon rögzített fix fogsor az alsó és a felső állcsontra, avagy az ALL-ON-4 technológia alkalmazása a mindennapokban

A fogatlan állcsont esetén van olyan módszer, amellyel mind funkcionális, mind esztétikai értelemben teljes értékű rögzített fogpótlás készíthető néhány napon belül. Fogatlan állcsont nem csak eredendően fogatlan lehet, hiszen gyakran előfordul, hogy az a fogazat, amellyel a páciens jelentkezik nem tartható meg hosszú távon. Most egy ilyen esetet mutatok be.

Az alábbiakban Ön fekete-fehér fotókat fog látni, mert az eredeti színes képek esetleg elrettentőek vagy visszatetszést keltőek lehetnek a laikusok számára. Sajnos a fekete-fehérré tett képek információs telítettsége is erősen csökken, ezért magyarázatot fűzök az egyes képekhez. Abban az esetben, ha Ön így is "soknak" érzi a beavatkozás közben készült fotókat, akkor kérem, hogy ne görgesse lefelé ezt az oldalt! 

ALL-ON-4 a neve annak az általunk gyakran használt és eredményes technikának, amelynél 4 fogászati implantátum biztosítja a felső vagy alsó fogsor stabil rögzülését. Az All-on-4 hosszú távú, biztonságos és végleges megoldást tesz lehetővé erős és biztos elhorgonyzás révén és ezáltal természetesebb mosolyt ad.
Mivel csupán négy implantátum szükséges, az All-on-4 technika alkalmazása esetén csökken a kezelési idő. Az All-on-4 megoldás a csontban nagyobb stabilitást biztosít, valamint lehetővé teszi, hogy a kezelési időt jelentősen megnyújtó csontpótlás elkerülhető legyen. Az implantátumok beültetése után akár azonnal be tudjuk helyezni az ideiglenes fogsort, elkerülve ezzel a fogatlansággal járó kellemetlenségeket. Már az ideiglenes fogsor is rögzített!

Páciensünk szájában néhány fog, és az azok segítségével rögzített kivehető fogpótlás volt. Elmondta, hogy a fogpótlásaival beszélni nehezen, enni alig-alig tud. Esztétikailag sincsen megelégedve az elhasználódott fogpótlásokkal és úgy érzi, fogai nem tarthatóak meg, mert időnként fájnak és az ínye is vérzik. 

bejelentkezem most sanoralAz implantátumok beültetése előtt készített röntgenképen látható, hogy a felső állcsontban összesen kettő, az alsóban hét fog van. Ezek a fogak nem megtarthatóak, mert körülöttük a fogágy tetemes mértékű lebomlása figyelhető meg, amely különösen szembetűnő a jobb felső hatos fog körül (a röntgenképet úgy kell megtekintheti, mintha a röntgenezett személy velünk szemben állna, azaz a Tisztelt Olvasó bal kezéhez esik a röntgenezett személy jobb oldala).

Az alsó fogakon híd van és ezen híd alatti középső fogakat szinte csak a híd tartja bent a csontban.

A páciens kivehető fogpótlásokat viselt, de azokat "nem tűrte", mert sem az étkezés, sem a beszéd nem ment jól velük, valamint állandó idegentest-érzése is volt és nem tudta megszokni a kivehető fogműveket.

A fogak eltávolítását és az implantátumok beültetését egy lépésben végezzük el. Lenyomatvételre másnap kerül sor, egy nappal utána pedig már rögzítjük is a fogsorokat!

rontgenkep implantacio elott 1

Íme a két felső fog a szájban. Mindkét felső fog mozgatható volt és megtartásuk ellenjavallt.

fogatlansag implantacio 1

Az alsó fogakon rögzített híd elhasználódott, a fognyakak szabadon vannak. Ez a híd kivehető fogpótlást is rögzített, amely a hátsó fogakat pótolta, de ezt a kivehető fogpótlást a páciens nem viselte.

fogatlansag implantacio 2

Az alsó hidat szétvágtuk, majd a fogakat eltávolítottuk. Több fogon is látható a fogak gyökere körüli gyulladás, amely a foghoz tapadva "jött ki" az állcsontból.

kihuzott also fogak

A felső fogak kihúzása után a fogatlan felső állcsont. Implantáció céljára az itt még érintetlen, nyálkahártyával fedett területet fogjuk felhasználni.

felso allcsont foghuzas utan

Az alsó fogak kihúzása után az alsó állcsontban jól látszanak a foghúzások helyei.
A fogak helyét ilyenkor kikaparajuk, kitisztítjuk és fertőtlenítő folyadékokkal öblítjük át.

fogatlanalso allcsont2

Az ALL-ON-4 technológiához az implantátumok helyének pontos meghatározására, illetve az oda történő pontos beültetésre van szükség. Ehhez jó segítség a fúrósablon, amelyet egy vékony középvonali furatba süllyesztve fixálunk az implantátumok helyének kialakításakor.

furosablon

Az ALL-ON-4 technológia sajátossága, hogy a két hátsó implantátumot döntve, a függőleges síkhoz 30-45 fokos eltéréssel kell beültetni. Ennek sikeres kivitelezése nagy gyakorlatot és odafigyelést kíván.
A döntött behelyezés oka az, hogy az implantátumokat mennél hátrább kell beültetnünk, hiszen az őrlőfogakat is pótolnunk kell, viszont el kell kerülnünk bizonyos anatómiai képleteket, mégpedig az alsó állcsonton az állkapocsban futó ideget, illetve annak kilépési pontját, míg a felső állcsontban az arcüreget, vagyis a sinus maxillarist.
Az alábbi képen ez a "ferde" beültetés látható a felső állcsonton.

hatso implantatumok beultetesi szoge felul

Talán még jobban látható a specális behelyezési irány az alsó állcsonton az alábbi fotón:

hatso ferde behelyezesi irany

A beültetett implantátumokba azonnal rögzítjük a fogpótlást hordozó multi-unit fejet. Ez a középvonalhoz közelebb eső két implantátum esetén egyenes, a két hátsó implantátum esetén viszont szögkorrekciós.

multi unit fej

Ez a kép jól mutatja, hogy hogyan lesz a 45 fokos dőléssel beültetett implantátumból - korrekciós multi-unit fej segítségével egyenes fej, amelybe azután a fogpótlás az átmenő csavarral rögzíthető. Azt még meg kell említenem, hogy a beültetett implantátum direkt "ferde", azaz 45 fokban döntött, hiszen a beültetés során el kell kerülnünk az állkapocsban futó ideg csontkilépési pontját, viszont mi mennél inkább hátra szeretnénk beültetni ezt az implantátumot. Ezt úgy tudjuk megoldani, hogy az implantátumot "döntjük". Ez persze lehetővé teszi azt is, hogy igen hosszú, jelen esetben 16 mm hosszú implantátumokat tudjunk beültetni.

multi unit fej szogtort alul

A felső állcsont a beültetetett implantátumokkal és az azokra rögzített ún. multi-unit fejekkel. A fejeket csavar rögzíti az implantátum belsejében, míg magukban a fejekben is csavarmenet van, hiszen ezekbe kell becsavarnunk majd a fogsort rögzítő négy apró csavart.

zarasutan2

A beültetések utáni röntgenfelvételen látható az implantátumok pozíciója.
Mind az alsó, mind a felső állcsontban kettő-kettő "függőlegesen" ("egyenesen") beültetett implantátum van a középrészen. 
A hátsó implantátumok viszont felül 30, alul 45 fokban döntöttek. Az implantátumokba kerülő multi-unit fejek ezt a dőlést "függőlegesre", vagy közel "függőlegesre" korrigálják. 

rtg postop2

A páciens hosszú távú ideiglenes fogpótlása, amelyet az utóbbi időben egyre inkább véglegesként is meghagyunk. A fogsorok alámoshatóak, ami azt jelenti, hogy a fogsor alaplemeze és a nyálkahártya között átjárhatóság van. Ez azért szükséges, mert így az implantátumok, vagyis jobban mondva az implantátumok és az íny találkozása ápolható, tisztítható és kontrollálható is. 

fogsorork1

Ezen a tükörből készített fotón, amelyen a felső fogpótlás "hátsó része" látható, szépen ábrázolódnak azok a csavarok, amelyek a fogpótlást a beültetett implantátumokba rögzítik. Ezeknek a csavaroknak a kitekerésével a fogsor a rendelőben kivehető, tisztítható, ellenőrizhető. 

fogsor csavarokkal 1

bejelentkezem most sanoralPáciensünk az állcsontonként négy-négy implantátumra rögzített fogsorát maximális megelégedéssel használja, nagy odafigyeléssel tisztítja és ápolja. 
Elmondása szerint mind az étkezés, mind a beszéd összehasonlíthatatlanul jobb velük, mint a korábban használt fogpótlásokkal.

Az ilyen fogpótlások készítése az elsőtől az utolsó lépésig nagy gyakorlatot és biztonságot kíván és csak megfelelő műszerezettség illetve fogtechnikai laboratóriumi háttér birtokában szabad belefogni. Klinikáinkon mindez adott, így ezeket a fogműveket mi rutinszerűen készítjük pácienseink részére.

fogsor 22

Az alkalmazott ALL-ON-FOUR (ALL-ON-4) technológia előnyei:

ok777 rögzített fogpótlás kevés csont esetén is
ok777 kevesebb beavatkozás, ezért rövidebb idő alatt elkészülő fogmű - 3 hónap alatt kész a fogpótlás
ok777 már az ideiglenes fogpótlás sem kivehető fogmű - már az is rögzített
ok777 kevesebb implantátum miatt jelentős költségmegtakarítás érhető el 
ok777 természetes megjelenésű és természetes érzetet adó rögzített műfogak, amelyek nem eshetnek ki a szájból fontos pillanatokban
ok777 fedetlen felső szájpadlás, amely lehetővé teszi a jóízű étkezést mivel nem fedi be a szájpadlást
ok777 stabil harapási erő, amely minden élelmiszer megrágását lehetővé teszi
ok777 csökken a száj körüli orcarész beesettsége, és ez fiatalítja az arc megjelenését
ok777 nincs többé szükség fogsorragasztóra, éjszakára nem kell kivenni a fogsort
ok777 világszinvonalú implantációs rendszer, CAD/CAM-technológiával készülő, szuperesztétikus fogsor

TOVÁBBI BLOGBEJEGYZÉSEK EBBEN A TÉMAKÖRBEN:

TÖKÉLETES MEGOLDÁS TELJES FOGATLANSÁG ESETÉN: NÉGY IMPLANTÁTUMON RÖGZÍTETT FIX FOGPÓTLÁS

MEGOLDÁST KERES KIVEHETŐ FOGSORA HELYETT? AZ ALL-ON-4 TECHNIKÁT ÖNNEK TALÁLTÁK KI!

AZ ALL-ON-4 TÍPUSÚ FOGPÓTLÁSOKRÓL RÖVIDEN

RÖGZÍTETT FOGPÓTLÁS FOGATLAN ÁLLCSONTRA GYORSAN ÉS KÖLTSÉGHATÉKONYAN: AZ ALL-ON-4 KEZELÉSI KONCEPCIÓ

Dr. Lászlófy Csaba
Találatok: 10701

MIS FOGÁSZATI IMPLANTÁTUMOK JELENTŐS ÁRELŐNNYEL - 2017 május & június

Az izraeli MIS fogászati implantátumok 2017 február és március hónapokban jelentős árelőnnyel, 10.000 HUF kedvezménnyel érhetőek el a Sanoral Budapest és a Sanoral Érd klinikákon. Az MIS több mint 20 éve élvonalbeli fogászati implantátumok előállításával foglalkozik és a világ 65 országában van jelen termékeivel.

misimplant1Az MIS implantátumok fejlesztését végző kutatók és tudósok mára egy minden szempontból első osztályú fogászati implantátumot hoztak létre. Az implantátumok megfelelnek a legszigorúbb minőségi szabványoknak és előírásoknak az Amerikai Egyesült Államok és az Eurpai Unió területén is. 

A fogászati implantátumokkal ma már szinte minden foghiány pótolható. Alkalmazhatóak egyetlen fog hiánya esetén vagy akár teljes fogatlanság esetén is. A fogászati implantátumok beültetésének sikeressége csaknem teljes. 

Ha szeretné meglátogatni az MIS Implants honlapját, KLIKKELJEN IDE!

Bejelentkezni legegyszerűbben telefonon lehet: Budapestre a 0620 259 6363, Érdre pedig a 0620 9711 655 telefonszám biztosít kapcsolatot.
Persze bejelentkezhet ITT IS!

Minden átlátható!

derf1. Konzultációt és állapotfelmérést követően részletes és pontos kezelési tervet készítünk Önnek, amelyben mind a költségek, mind a beavatkozások és kezelések időpontjai rögzítve vannak. Ezt a kezelési tervet és költségkalkulációt átadjuk Önnek nyomtatott formában.

2. A megbeszélt időpontban fájdalommentesen elvégezzük a fogászati implantációt. 

3. Alapesetben három hónap múlva felszabadítjuk a fogászati implantátumokat. Ezt követően történik az ínyformázás, speciális ínyformázó eszközök segítségével. Abban az esetben, ha a fogászati implantációhoz csontpótlásra is szükség volt, a fogpótlás elkészítése előtti várakozási idő fél évre növekszik.

4. 1-2 hét várakozás után speciális lenyomatvételi eszközök segítségével precíziós lenyomatot veszünk, és megkezdődik a maximális esztétikai és funkcionális szempontokat kielégítő fogpótlás elkészítése.

tamt2

 
Dr. Lászlófy Csaba
Találatok: 1327